Svadobné obrúčky
reklama

Hry pre predškolákov

Pomocníci

Veková skupina: predškoláci.

Cieľ: Triediť podľa určitých kriterií. Rozvíjať spoluprácu.

Pomôcky: misky, materiál na triedenie - fazuľka, gombíky, vystrihnuté farebné prúžky, geometrické tvary a podobne.

Postup: Deti rozdelíme do 4-6 členných skupín. Úlohou každej skupiny bude roztriediť pripravený materiál do misiek napr. jedna skupina má roztriediť fazuľku na bielu a strakatú , druhá má roztieriť kúsky papiera podľa farby, tretia skupinka tvary  - trojuholník a kruh a štvrtá gobíky podľa farieb... a podobne. Kto roztriedi ako prvý tak sa postaví a zároveň vyhráva.

Obmena: Deti sa posúvajú k úlohe, ktorú robili ich kamaríti. Tak si postupne vymenia úlohy a vyskúšajú činnoať svojich kamarátov z iných skupín.

Počítame s kačičkami

Cieľ hry: Postupne vytvárať predstavy o množstve priraďovaním predmetov.

Pomôcky: Kačka a 3 káčatká z celuloidu. Stavebnica.

Postup hry: Deti stavajú z kociek koryto potoka a púšťajú doň kačku s káčatkami. Učiteľka uvedie hru krátkou rozprávkou: "Bola jedna kačka a mala tri káčatká (postaví na stôl kačku s káčatkami). Jedno káčatko vzala Vierka (dá Vierke káčatko), druhé zobral Dušan (Dušan berie druhé káčatko), tretie Marienka (berie tretie káčatko). Kačka prišla k potoku a volá svoje detičky. "Káč-káč-káč." Pribehlo prvé káčatko, to ktoré mala Vierka (Vierka chytro kladie káčatko do potoka), potom pribehlo aj druhé, s ktorým sa hral Dušan. Koľko káčatiek sa vrátilo? "Dve," odpovedajú deti. Ale kačka znova volá: "Káč-káč-káč!" "Prečo toľko volá, deti?" "Pretože neprišli všetky, deti." "Káč-káč-káč," kričí kačka. Pribehlo ešte jedno káčatko (Marienka kladie na stôl káčatko). "Koľko káčatiek sa vrátilo, deti?" "Tri." "Sú už všetky káčatka?" "Všetky." teraz už kačka pláva vo vode so všetkými káčatkami.

K hre nájdete taktiež prezentáciu: www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=prezentacie&zaradenie=ms

Pláva loď

Cieľ: rozohriatie organizmu

Deti stoja na jednom konci miestnosti. Učiteľka povie: "Pláva Loď" Deti sa Pýtajú: "Čo nám vezie?"
Učitelka: "Vezie nám deti, ktoré vedia skákať ako zajace..."; "Vezie nám deti ,ktoré chodia ako mačičky...; medvede, vtáčiky, lietadlá, baletky na špičkách..."

Deti vykonávajú pohyb a prichádzajú ku pani učetelke a naspať sa vracajú na soje miesto.