Svadobné obrúčky
reklama

Didaktické hry

slovenský jazyk | literatúra | sloh | čítanie | písanie | cudzí jazyk | anglický jazyk | nemecký jazyk | francúzsky jazyk | taliansky jazyk | maďarský jazyk | matematika | ekológia | informatika | prirodoveda | biológia | chémia | fyzika | vlastiveda | geografia | dejepis | občianska náuka | náboženstvo | etická výchova | pracovné vyučovanie | technika | svet práce | hudobná výchova a hudobné umenie | výtvarná výchova | výchova umením | telesná výchova
univerzálne hry a metódy | hry na upokojenie | školský klub | triednická hodina
Pexeso
informatika

Pravidlá slušného správania

Pojmová Mapa téma les
cudzí jazyk

Hra na konverzáciu 

pexeso minulý čas Project 2
anglický jazyk

pexeso minulý čas jednoduchý 

Domino RUJ
cudzí jazyk

téma zelenina

Domino RUJ
cudzí jazyk

téma ovocie

Domino RUJ
cudzí jazyk

téma šaty

Domino
cudzí jazyk

téma zvieratá

Domino
cudzí jazyk

téma jedlo 

Domino
cudzí jazyk

téma škola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
nasledujúca strana
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Svadobné šaty na mieru od EvaMária
reklama
© 2010-2018 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené