Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Abeceda

Cieľ: Osvojovanie si hlások slovenskej abecedy.
Pomôcky: Kartičky s písmenami.
Postup: Pri tejto hre využijeme pravidlá z hry &b ...

Koláž

Žiaci prinesú rôzne povystrihované titulky, úryvky viet a fotografie z novín a časopisov. Skupinky po 3 až 4 vytvárajú ...

Spisovatelia

Učiteľka si pripraví 10 obrázkov, na ktorých sú zobrazení spisovatelia. Žiakov rozdelí na skupiny. Po jednom obrázku ...

Maliar

Jeden z detí je maliar. Ide k stene a prstom alebo paličkou napodobňuje kreslenie. Ostatní pozorujú každý jeho pohyb a snažia sa zistiť čo ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
SLEPÁ BABA - NEDOTKNI SA ZEME

K hre treba takú preliezku, na ktorú sa dá vyliezť tak, aby sa deti nedotýkali zeme.

Jeden sa stane "slepou babou", zastane v určitej vzdialenosti pred preli ...

Píšeme ô

Dnes majú deti dobrú vôľu, lebo idú do lesa na vychádzku. Zobrali si veľký kôš na jahôdky a malinôčky. Voňavé fialôčky už dávno uschli. Potôčik veselo žblnkoce v údolí hô ...

Podložky bee bot - 2 x Hello Kitty

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia dan&ua ...

Opakovanie pravopisu

Na prvý pohľad sa stredovek javí ako obdobie rýchleho ekonomického rastu. Európa sa po stáročiach nájazdov prudko rozv ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Svadobý salón EvaMária
reklama
© 2010-2018 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené