Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Hádzanie kruhov

Každý hráč dostane niekoľko kruhov. Stolička sa položí na stôl nohami nahor. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky. Každý ...

Záhadné krajiny

Učiteľ si pripraví sériu obrázkov rôznych krajín. Rozloží ich po zemi a nechá hráčov, aby si vybrali krajinu. Ka ...

Na lietadlá

Žiakov rozdelíme do 4-5-členných skupiniek do „letiek“. Prvý je kapitán, ktorý určí svojim pilotom smer letu. Na ...

Ročné obdobia

Žiaci utvoria dvojice. Každá dvojica si vyberie jeden lístok s jedným ročným obdobím. Úlohou dvojíc je porozprá ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
STOLIČKOVÝ TANEC

Stoličky sa poukladajú do kruhu, tak aby boli vytočené smerom von. Počet stoličiek je o jednu menej ako je počet hráčov. Deti sa postavia okolo stoličiek, učiteľka pus ...

Písanie i-y (vybrané slová po m)

Minulý rok mi rodičia kúpili nové korčule. Myslel som, že sa za pár minút naučím korčuľovať. To bol veľký omyl. Spočiatku mi to išlo mizerne. Nohy sa mi šmýkali po ľade. ...

Na hájnika

Učiteľka vyberie jedno dieťa, ktoré sa stane hájnikom. Osatné deti sa postavia na rôzne miesta okolo neho a napodobňujú trhanie tr&aa ...

Vlastné podstatné mená

Skladateľ František Novotný napísal pre Jozefínu zaujímavú pieseň. Na dvore krútil chvostíkom psík Dunčo. Cez Košice tečie rieka Hornád. Bratislava je hlavné mesto Sloven ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Svadobý salón EvaMária
reklama
© 2010-2018 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené