Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Policajt

Učiteľ napíše na tabuľu slová, v ktorých je chýbajúca hláska. Úlohou policajta je vypátrať chýbajúcu hlásku, doplniť ju a slovo správne prečítať. Chýbajúce hlásky môžu by ...

Jedno, druhé

Jeden hráč ide za dvere a vymyslí si nejaké slovo dohodnutého typu (napr. konkrétne podstatné meno). Ostatní hrá ...

Kolotoč - vybrané slová po M

Precvičuje spoluprácu a znalosti o vybraných slovách po M

...

Predveď sa!

Žiaci sa pohybujú voľne po triede. Popri tom im hrá hudba a žiaci na ňu improvizujú svojimi pohybmi, tancom. Niektorý z nich na seba zrazu ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
REŤAZOVÁ NAHÁŇAČKA

Dvaja hráči začnú naháňať. Každý chytení hráč sa pridá k naháňačovi a chytí sa za ruku (a to raz z jednej strany, raz z druhej), tak sa vytvára naháňacia reťaz. Naháňajú ...

Slovesá

Slniečko dnes pekne svieti. Teplý vetrík pofukuje a strapatí mu jeho kučeravé vlasy. Zakryl si oči rukami, aby ho slnko tak neoslepovalo. Do lesa už bolo blízko. Tu ho o ...

Nestrať loptu

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie. Precvičovnie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Rozvoj telesnej a pohybovej obl ...

Pravopis ohybných slovných druhov

Delfíny sú inteligentné a kultivované zvieratá. Vyčleňujú sa z ríše zvierat svojím sprá ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené