Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Rondo alebo ide pieseň dokola

Hru môžeme použiť pri učení ronda, kde sa opakuje stále tá istá melódia a medzi ňou sa striedajú rôzne iné ...

TVORIVÁ DRAMATIKA MÔŽE BYŤ

- Záujmovou činnosťou (bábkové, detské divadlo), vedúcou k verejnému predstaveniu
- Samostatný školský predmet s eticko-výchovným zameraním
- Metódou výučby r ...

Zrkadlenie - tvarov

Vytvorte dvojice. Vezmite si jeden papier a ten preložte na polovičku. Jeden z dvojice začne maľovať na svoju polku obrazec. Úlohou spol ...

Kombinácia zmyslových vnemov, pocitov a nálady

Žiaci zavrú oči. Učiteľka premiestni kus nábytku, hráči potom otvoria oči a musia rozoznať zmenu, a to v kombinácii pozorovania a sluchov&e ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
VYMYSLIME SI ROZPRÁVKU

Učiteľka začne rozprávku klasickou vetou: "Kde bolo, tam bolo...". Vetu ďaľšie dieťa dokončí. Druhé dieťa vymyslí pokračovanie, tretie pokračuje...

...

Nácvičný diktát

Kačička pláva. Kosa cvendží. Čížik je vtáčik .Vonku padá sniežik. Srnka zacíti cudzí pach. Dievčatko má za košík šišiek. Šarkan zakrúžil nad komínom. Deti boli aj v knižn ...

Varila kuchárka polievku

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč

            Precvičovanie schopností ...

Opakovanie pravopisných javov

Ploštica posteľná je rovnako ako ostatné parazity nevítaným hosťom. Tieto bodavé tvory sú pritom známe tý ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené