Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Kvízové hry

Súťažia dvaja až traja jednotlivci. Podľa poradia, v akom sedia, im učiteľ dáva po jednej otázke a oni majú z troch navrhovaných va ...

Hádaj na koho myslíme

Jeden hráč ide za dvere, skupina určí buď niekoho zo svojho stredu alebo všeobecne známu osobnosť (herec, spevák...) Hráč, kt ...

Na ľudovú slovesnoť (ústne podanie)

Rozdeľte sa v triede na dve dediny. V každej dedine si predstavte, že ste buď na tancovačke, na poli, alebo na vandrovke a pod. 

Hra na optimistov a pesimistov

Učiteľ rozdelí žiakov na optimistov a pesimistov. Určí tému rozhovoru a vyberie dvojicu žiakov - optimistu a pesimistu, ktorí majú z ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
UTEKAJ, STOJ!

Deti bežia a na signál učiteľky (tlesknutie, cinknutie...) si ľahnú na brucho, sadnú si alebo sa skrčia. Potom učiteľka dá signál na utekanie a znovu beh zastavuje.

Písanie i-y (vybrané slová po b)

Naše príslovia dokazujú neobyčajnú bystrosť nášho ľudu. Na Sibíri sa dobýva mnoho nerastov. Kto sa chce biť, musí tam byť. Zlá bylina nevyhynie. Obidvaja ste rovnakí. Naj ...

Povedz, čo počuješ

Ciele hry: Upevniť zvukovú orientáciu a zvukovoalnalytické vnímanie.

Postup hry: Hru možno usk ...

Vybrané slová

V júli sa opäť pokazilo počasie. Poprchával chladný sychravý dážď, akoby sa schyľovalo k jeseni. Z úkrytu pod stromom bo ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené