Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Spievam o tebe

Učiteľ začne hru. Na nápev niektorej známej pesničky začne spievať o žiakovi, ktorý je k nemu najbližšie. Slová musia vystihnúť charakteristiku žiaka. Napríklad: na nápev ...

PRAVIDLÁ TVORIVEJ DRAMATIKY

- Oslovujeme sa krstnými menami
- Pozorne sa počúvame
- Ak nám má byť dobre, budeme úprimní
- To čo sa v skupine dozvieme, zo skupiny nevynášame!

Výmena slabík

V tejto hre ide o výmenu slabík za hlásku, aby vzniklo nové slovo:

zu - by = a - by /aby/    
la - buť = o - buť ...

Pantomíma

Žiak alebo skupinka žiakov pantomimicky znázorňuje konanie postáv z prečítaných úryvkov. Ostatní žiaci hádajú, ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
Domček

ÚČEL: Nežné dotýkanie tváre, rozvíjanie zmyslu pre humor.

POSTUP: Dieťa leží alebo sedí na kolenách tv&aa ...

Skladba (Syntax)

Stredoveké roľnícke rodiny žili v jednoduchých roľníckych domcoch. Vnútri bola iba jedna veľká miestnosť, samostatné izby neexistovali. Svetlo prenikalo dovnútra malými o ...

Dedkova repa

Máme pripravené postavičky z rozprávky, ktoré sú buď vo forme maňušiek alebo obrázkov.

Úlohou detí ...

Pravopis ohybných slovných druhov

Mnohí z nás si radi pochutnajú na broskyniach.  Majú výrazne žltú, oranžovú a po dozretí až červ ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené