Zeleneit.sk
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Osnova - živé obrazy

Žiaci, po prečítaní umeleckého textu, chodia po jednom / v dvojiciach / v skupinkách k tabuli a pomocou svojich tiel zobrazujú najd ...

Hmatové cvičenia - chodidlá

Chodiť po miestnosti v mäkkej obuvi, bosý. Uvedomovať si vnemy. Uvedomiť si rôzne druhy povrchu, po ktorých môže človek chodiť, a to obu ...

Pohybové reakcie na zmenu situácie

Hráč vstupuje do miestnosti a nájde tam nepredpokladanú situáciu, osobu.

Variant: Hráč je sám v miestnosti, naraz sa ot ...

Ročné obdobia

Žiaci utvoria dvojice. Každá dvojica si vyberie jeden lístok s jedným ročným obdobím. Úlohou dvojíc je porozprá ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
OZVENA

Zaspievajte dieťaťu kúsok melódie. Dieťa je ozvena a musí ju zopakovať.
Mamička alebo učiteľka sa potom s dieťaťom môže vymeniť.

...

Písanie y, ý, i, í

Sivkastý psík sa priplichtil k bývalej olympijskej víťazke, teraz už dôchodkyni. Všetci ôsmi pytliaci tentoraz neskrivili zveri ani vlások na hlave. Obrovitánske lišajník ...

Podložka bee bot - Vesmír

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia dan&ua ...

Opakovanie pravopisných javov

Už dvanásť rokov sa na Slovensku uskutočňujú Letné shakespearovské slávnosti. Stal sa z nich najväčší divade ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Salonevamaria.sk - nádherné spoločenské šaty na každú príležitosť  - kliknite a presvedčte sa
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené