Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Chemické prvky - tajnička

Tajnička sa skladá z 9 písmen – MENDELEJEV.

POSTUP: Učiteľ na tabuľu nakreslí tajničku, ktorá pozostáva z veľký ...

Hádaj na koho myslíme

Jeden hráč ide za dvere, skupina určí buď niekoho zo svojho stredu alebo všeobecne známu osobnosť (herec, spevák...) Hráč, kt ...

Hádanie spoluhlásky

Žiak vylosuje kartičku so spoluhláskou a ostatní ju majú uhádnuť. Postupne hovoria slová /výhodnejšie je hovoriť krat& ...

Presvedč ma!

Žiakom dáme na výber, aby sa rozhodli pre ÁNO alebo pre NIE. Tento súhlas a nesúhlas nemá žiadnú príčinu. Žiaci ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
KRÁĽOVSKÝ BÁL

Pustite klasickú a povedzte dieťaťu, aby si predstavilo, že ste na kráľovskom bále. Pozvite ho do tanca, ukloňte sa a povedzte: "Smiem prosiť?" Ukláňajte sa...
...

Nácvičný diktát

zajačik, kočík, šibačka, žihľava, koľaj, čítať, citrón, cirkus, košík, kývať, dýchať, lampášik, vajíčko, cibuľa, vlaky, cudzina, strážiť, čisto Z kuchyne voňajú šišky. No ...

Molekuly

Deti sa prechádzajú voľne po triede, učiteľka hovorí čísla. Aký počet povie, toľko detí sa chytí za ruky. Potom sa pus ...

Pravopis ohybných slovných druhov

Delfíny sú inteligentné a kultivované zvieratá. Vyčleňujú sa z ríše zvierat svojím sprá ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené