Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Moja dlaň

Každý žiak si na papier obkreslí dlaň, napíše nad ňu meno a potom ju pošle kamarátovi po pravej strane. Ten mu do nej napíše nejaké želanie a pošle ju ďalšiemu žiakovi, k ...

Prepad

Hráč sedí v reštaurácii a je. Príde cudzí človek a sadne si k jeho stolu. Objedná si a zaháji rozhovor o počas& ...

Hádankárska škola II. - Obnažka

Opak obložky, písmená odoberte.

NA KOŽI JE LESK    (AKO ŽIJE LES)
HMYZ-MY   KUJOM-UJO   BUCHOT- UCHO & ...

Poznávanie predmetov a obrazotvornosť

Učiteľ prinesie na vyučovaciu hodinu predmet, s ktorým sa dá ľahko manipulovať. Môže sa použiť aj predmet, ktorý sa bude na hodine preberať ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
AKO CIBUĽA

Deti rozdelíme do dvoch skupín. Zvolia si medzi sebou jedného, ktorého budú obliekať. Zvíťazí tá skupina, ktorá v určenom časovom limite naoblieka svojho hráča do najv ...

Slabiky di, ri, ni, li, dí, tí, ní, lí

Žiaci boli v lese. Stáli na kopci a obzerali krajinu. Pozerali na dolinu a lúky. Mali veľa pekných zážitkov. V kvetináči si doniesli hlinu. V triede zasadili fazuľku. ...

Veselé tváre

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč

            Precvičovanie schopností ...

Doplňovací diktát

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a interpunkčné znamienka:

Keď vstupujeme na pôdu Bratislav_ _lavného ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené