Zeleneit.sk
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Reťazová naháňačka

Dvaja hráči začnú naháňať. Každý chytený hráč sa pridá k naháňačovi a chytí sa za ruku (a to raz z jedne ...

Záhadné krajiny

Učiteľ si pripraví sériu obrázkov rôznych krajín. Rozloží ich po zemi a nechá hráčov, aby si vybrali krajinu. Ka ...

Zvedavá skrinka

Žiaci sedia v kruhu. V strede je krabica, v ktorej sú na lístkoch napísané hádanky, príslovia, porekadla, pranostiky a ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
PES A ANIČKA

Deti sa najskôr učia vytlieskávať rytmus riekanky. Učiteľka hrá daný rytmus na bubienok/paličky.
Deti pochodujú po miestnosti podľa rytmu riekanky, ktorý učiteľk ...

Zložené súvetie

Jozef Gregor Tajovský, predstaviteľ slovenského literárneho realizmu, napísal mnoho významných drám. Narodil sa v stredoslovenskej obci Tajov, v prírodnom prostredí pod K ...

Rybár

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Rozvoj telesnej oblasti & ...

Zložené súvetie

Štúr sa zadíval do parku. Poprosil domáceho pána, aby mu dovolil obzrieť si ho. Adelka mu povedala, že táto dovolenka mu pom& ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Salonevamaria.sk - nádherné spoločenské šaty na každú príležitosť  - kliknite a presvedčte sa
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené