Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Hudobné pexeso

Hra je určená pre nižšie ročníky.

Učiteľka si pripraví pomocou powerpointu pexeso (pomocou výkresu). Žiaci po jednom otáčajú karty ako pri klasickom pexese. Ak ži ...

Nechaj si splniť prianie

Vytvoria sa dvojice, jeden z partnerov si vymyslí, ako a kam by chcel, aby ho partner doviedol. Partner sa pokúsi splniť jeho prianie, ak odhaduje spr&aa ...

Príbeh z napísaných slov

Utvoríme päťčlenné skupiny.  Jeden v pätici napíše na lístok jedno podstatné meno, druhý prí ...

Operná hádanka

Hru sa môžeme hrať po prebratí niekoľkých opier. Dvaja žiaci idú za dvere, dohodnú sa, ktorú operu stvárnia pred ostatn ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
ORIN-DŽIN-DŽIN

Deti sa postavia do kola a zdvihnú ruky dlaňami nahor. Kolo sa spojí tak, že deti si navzájom ukladajú ruky vždy svoju pravú na susedovu ľavú. Keď je kolo uzavreté, ur ...

Spodobovanie

V sobotu sme boli u starých rodičov. V záhrade u dedka a babky dozrelo hrozno. Pochúťka lákala škorce, no najmä osy. Chlapi pripravili lis. O chvíľu už tiekol z vylisovan ...

Bábiky

Každé dieťa si prinesie svoju bábiku. V triede sa posadia do kruhu a po jednom rozprávajú o bábike, kedy je smutná, kedy je & ...

Mäkké spoluhlásky

Igor chytro zjedol koláčiky od babky. Magdaléna chodí každý týždeň do základnej umeleckej školy. Z komína ide čierny dym. Deti chytajú raky v plytkom potoku. Teta chystal ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené