Zeleneit.sk
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Vybrané slová - skladačka

Žiakov rozdelíme na skupinky. Každá skupinka dostane obálku s rozstrihanými vybranými slovami. Úlohou žiakov je vybrané ...

Kamoši

Dvojica, prvý hráč sedí doma a číta napínavú knihu. Je krásny letný deň, horúco, dolu v uliciach zap&iac ...

Na ľudovú slovesnoť (ústne podanie)

Rozdeľte sa v triede na dve dediny. V každej dedine si predstavte, že ste buď na tancovačke, na poli, alebo na vandrovke a pod. 

Hra na postavy z literárnych diel

Pripravíme si kartičky, na ktorých budú postavy z jednotlivých ukážok z literárnej výchovy. Žiaci si potom ť ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
VYMYSLIME ROZPRÁVKU

Deťom dajte vymyslieť niekoľko rôznych slov. Potom sa spoločne a deťmi pokúste vymyslieť o týchto slovách rozprávku.

...

Spodobovanie

Jožko bol včera zbierať hríby. Kde sa len pozrel, všade zbadal nejaký hríb. Batôžtek položil pod starý dub. Najprv si vytiahol chlieb, slaninu a nôž. Z chuti si zajedol. ...

Bábiky

Každé dieťa si prinesie svoju bábiku. V triede sa posadia do kruhu a po jednom rozprávajú o bábike, kedy je smutná, kedy je & ...

Opakovanie slovných druhov

Každý rok príde obdobie, keď sa ľudia začnú pozerať s nedôverou aj na kľučky na dverách. Je to obdobie chrípky. Spô ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Salonevamaria.sk - nádherné luxusné svadobné šaty - kliknite a presvedčte sa
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené