Svadobné obrúčky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Vodná stupnica

Pripravíme si osem rovnakých sklenených priesvitných pohárov a paličku, s ktorou budeme udierať do pohárov. Pomocou vody žiac ...

Koláž

Žiaci prinesú rôzne povystrihované titulky, úryvky viet a fotografie z novín a časopisov. Skupinky po 3 až 4 vytvárajú ...

Utvor slovíčka z týchto písmen

Učiteľ napíše na tabuľu niekoľko písmen, žiaci majú v časovom limite vymyslieť čo najviac slov, ktpré sa budú skladať z ...

Gombík

Učiteľka chodí ku žiakom so škatuľou plnou rôznych gombíkov. Každý žiak si vyberie jeden gombík. Jeho úlohou je vymysli ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
JE TO PRAVDA?

Učiteľ prečíta žiakom rozprávku. Žiaci majú povedať, čo bola pravda a čo nie.

...

Predložky

Pri našom potoku rastie vŕba a jej konáre sa kníšu až na hladine vody. V jej veľkej korune často hniezdia divé husi. Pod jej konármi sa hrávajú Danko s Jankou. Včera nech ...

Varila kuchárka polievku

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč

            Precvičovanie schopností ...

Vlastné mená

Mesto Holíč je zaujímavé tým, že je niekdajším sídlom Habsburgovcov. Aj Mária Terézia v ňom trávi ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Svadobý salón EvaMária
reklama
© 2010-2018 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené