Zeleneit.eu
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Hľadajme pesničku

Učiteľka na papieriky napíše mená piesní. Tie schová v triede. Keď niekto nájde papierik, všetci si sadnú na mi ...

Pohyb podľa slova

Vytvoria sa dve skupiny, každá zaujme miesto na jednom konci sály. Jedna skupina si nájde slovo, opakuje ho unisono, vytvoria orchestráciu ...

Vyzývaná

Žiaci sú zoradení do dvoch radov čelom proti sebe vo vzdialenosti 15 – 20 metrov. Rozpočítajú sa na 1. až 3. (alebo sa nazvú m ...

Hráme divadlo

Žiaci si vytvoria skupinky alebo dvojice, vyrobia bábky a potom nacvičia divadielko a zahrajú ho spolužiakom.

...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
Čo počuješ?

Na kazetu, diktafón alebo do PC sa nahrajú rôzne zvuky (štekot psa, mňaučanie mačky, tresknutie dverami, trúbenie auta, plač bá ...

Opakovanie učiva z 5. ročníka

Na tieto prázdniny som sa dlho tešil. Prežil som ich u pradedka v Dolnom Kubíne. Pradedko mi rozprával príhody z detstva. S rodičmi vstával veľmi skoro. Potom sa s koníko ...

Čo je to?

DITOR a výchova k tvorivosti

D:  Na zemi sú tri farebné papiere... Č ...

Diktát - doplňovačka i -í, y-ý

Každ-  mesiac má svoje zvláštnosti, svoje pôvab-. O marci možno povedať, že je azda zo všetk-ch najru&scar ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
reklama
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
© 2010-2016 Edukačný portál Akonaskolu.sk od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené